• سن: بالای ۱۵ سال و زیر ۴۵ سال


    نوجوانان عزیز می توانند در کنار درس خواندن  هنر و فن بیاموزند و مهارت تخصصی کسب کنند.

    و از اوقات فراغت شان نهایت استفاده را ببرند. سایر دوستان عزیز هم که  علاقه مند به این

    مهارت هستند.می توانند بدون توجه به سطح سواد یا داشتن مدرک تحصیلی مرتبط، استعداد

    خود را در این حرفه بیازمایند.

    برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.